It's all about Cryogenius.

Demaco Subcooler

Vloeibare stikstof zal door de toevoer van energie verdampen. Dit proces wordt vertraagd door goede isolatie en cryogene constructies met hoge energie-weerstand. Echter, de stikstof is een kokende vloeistof en zal altijd deels verdampen. Om vloeibare stikstof op een object te spuiten of te injecteren, zonder dat er gas ontstaat, moet de stikstof eerst worden afgekoeld middels een subcooler.

Voor deze toepassing heeft Demaco diverse subcoolers in haar leveringsprogramma. De onder druk staande vloeibare stikstof wordt middels een warmtewisselaar, welke gedompeld is in een vat met vloeibare drukloze stikstof, verder gekoeld. Samen met toevoerafsluiters is alles samengebouwd tot één geheel en vacuümgeïsoleerd uitgevoerd. Middels een niveauregeling wordt het stikstofniveau in het drukloze binnenvat geregeld.

Basis subcoolers kunnen op specificaties worden uitgevoerd met open-dicht afsluiters en regelkleppen, waardoor de uitgaande stikstof flow kan worden geregeld.

Subcooler 700x386

speciale toepassing met ingebouwde subcooler

Subcooler2 700x386

Demaco Subcooler