It's all about Cryogenius.

ESA ESTEC - SIMULATIEKAMER

Valveboxen voor ESA ESTEC

In het Europese Ruimtevaartcentrum te Noordwijk in Nederland worden in Europees verband onder andere satellieten uitgebreid getest, voordat deze uiteindelijk in een baan om de aarde worden gebracht.

In grote testkamers worden de satellieten onderworpen aan zowel hoge als lage temperaturen, welke de omstandigheden in de ruimte moeten simuleren, waarbij een satelliet wel of niet door de zon wordt beschenen (een zeer groot temperatuursverschil). De koude schaduwzijde wordt gesimuleerd middels met vloeibare stikstof gekoelde koelschilden, welke aan de wanden van de simulatiekamer zijn bevestigd.

Wij hebben in opdracht van ESA ESTEC enkele valveboxen ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd. Deze valveboxen worden gebruikt voor de distributie en regeling van het stikstof in de diverse testkamers.

 

Terug naar projecten Esa-estec

Foto's