It's all about Cryogenius.

CERN – NEUTRINO PLATFORM PROXIMITY CRYOGENICS-PROJECT

38 ventielboxen en 90 vacuüm-geïsoleerde transferleidingen

Het onderzoek naar  Neutrinos d.m.v. deeltjesversnellers is een aanvulling op de kosmologische studies en levert cruciale informatie voor het onderzoek van het heelal. CERN en Fermilab voeren in hun respectievelijke onderzoekslaboratoria experimenten uit, om vloeibaar Argon detector technologieën te ontwikkelen en te testen. Het gaat hierbij om de CENF ProtoDUNE detectoren en de Fermilab Short Baseline Neutrino detectoren. De bijdrage, welke CERN aan deze internationale samenwerking levert, zijn cryostaten, detectortechnologie en cryogene infrastructuur. Het Neutrino Platform Proximity Cryogenics-Project bestaat uit vier cryogene systemen die met vier cryostaten zijn verbonden.

Demaco heeft de opdracht ontvangen voor de engineering, productie, levering en installatie van achtendertig (38) ventielboxen en negentig (90) vacuüm-geïsoleerde transferleidingen. De grootste uitdaging bij dit project is om de warmte inlek en de thermische contractie van verschillende proces leidingen binnen de ventielboxen en de vacuüm-geïsoleerde transferleidingen bij diverse temperaturen te minimaliseren, met name tijdens de afkoelingsfase.

 

Terug naar projecten Fermilab

Foto's