It's all about Cryogenius.

Vacuüm geïsoleerde transferleidingen (VIP)

Vacuüm geïsoleerde transferleidingen – oftewel VIP, de door ons intern gehanteerde afkorting van “Vacuum Insulated Piping” zijn de basis van onze cryogene infrastructuren en dus èchte “VIP’s” voor onze business. Zoals de naam aangeeft, betreft het hier transferleidingen voor nagenoeg alle vloeibare gassen welke door middel van hoog vacuüm en stralingsschilden zijn geïsoleerd. Demaco produceert op jaarbasis circa 12 km aan dergelijke transferleidingen, variërend in procesleidingdiameter van DN10 tot 12”. Grotere doorlaten zijn mogelijk.

Vacuüm geïsoleerde  transferleidingen worden altijd klantspecifiek gemaakt, indien gewenst na een door ons uitgevoerde inmeting ter plaatse. Veelal worden de door ons geproduceerde leidingen on site gemonteerd, waarbij door de klant kan worden gekozen tussen laskoppelingen of Johnston koppelingen (zie verder). Voor het transporteren van CO2 is een specifieke variant van vacuüm geïsoleerde transferleidingen ontworpen.

VIP Tekening

VIP Tekening

Laskoppeling Tekening

Laskoppeling Tekening