It's all about Cryogenius.

Research

Alles over onze markt in de research

In de wetenschappelijke wereld wordt veel gebruik gemaakt van vloeibaar helium. Helium is een gas dat kan worden verkregen uit aardgas of uit natuurlijke bronnen. Het is een dusdanig vluchtig gas, dat het bij vrijgave zelfs de dampkring verlaat. Helium is derhalve moeilijk winbaar, uitputtelijk en daarmede ook kostbaar. Reden waarom vloeibare helium-systemen veelal gesloten zijn uitgevoerd. Helium wordt vloeibaar gemaakt; er wordt gebruik gemaakt van de koude, waarna het ‘opgewarmde’ gas weer wordt teruggevoerd naar een zogeheten liquefier en in vloeibare vorm wederom kan worden gebruikt. Bij de toepassing van vloeibaar helium wordt gebruik gemaakt van enkele of meervoudig uitgevoerde transferleidingen. Bij meervoudige transferleidingen hebben meerdere procesleidingen één gezamenlijke vacuümmantel. Het kritisch omgaan met de mogelijke onderlinge temperatuursbeïnvloeding van de diverse procesleidingen is van groot belang.

Terug naar markten
  • Installatie on site
  • CERN - Atlas Project
  • CERN CMS-Project
  • DESY - X-FEL-Project
  • CERN - LHC Project