It's all about Cryogenius.

LNG

Alles over onze markt in de Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas (oftewel vloeibaar aardgas) is mondiaal zeer sterk in ontwikkeling. Aardgas in vloeibare vorm maakt het mogelijk grote afstanden (vaak per schip) te overbruggen. In Europa worden steeds meer grote ontvangstterminals gebouwd waar het vloeibare gas wordt opgeslagen totdat het wordt gebruikt. De toepassingen nemen door de milieutechnische voordelen van aardgas met de dag toe. Zo wordt er door transportbedrijven steeds meer overgeschakeld naar LNG als brandstof voor vrachtwagens. Ook de binnenvaartsector, die aan steeds strengere milieueisen dient te voldoen, zal naar verwachting in de komende jaren gaan overschakelen van diesel naar LNG. Voor Demaco is LNG ‘gewoon’ een vloeibaar gas als alle andere, waarbij de temperatuur met -162 graden Celsius zelfs ‘aan de warme kant’ is. In de afgelopen jaren heeft Demaco meerdere projecten uitgevoerd ten behoeve van LNG. Zo werd er in Noorwegen vacuümgeïsoleerd leidingwerk geleverd voor een zogeheten loading arm en zijn er enkele honderden meters aan transferleidingen voor gebruik op terminals in Scandinavië geïnstalleerd. Demaco is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van LNG-toepassingen in Nederland. Zo neemt zij zitting in de advisory board van de Stichting LNG Technology, Research and Development. Samen met gerenommeerde partijen als Gasunie, Shell en Vopak.

Terug naar markten
  • FMC - Snøhvit Statoil LNG terminal