It's all about Cryogenius.

Industriële Gassen

Alles over onze markt in de industriële gasindustrie

Gassen als stikstof, zuurstof en argon worden door grote producenten als Linde, AIR LIQUIDE en AIR PRODUCTS uit de vrije lucht gescheiden en vervolgens vloeibaar gemaakt. Dergelijke productielocaties worden daarom ook wel "Air Separation Units" genoemd. De producenten gebruiken de installaties van Demaco om de vloeibare gassen te transporteren van de zogenaamde "Cold Box" naar de opslagtanks. Aangezien veel vloeibare gassen over de weg worden getransporteerd naar eindgebruikers is Demaco ook vaak betrokken bij de realisatie van tankwagenlaadstations. Gasproducenten sluiten veelal gascontracten af met gebruikers, waarin de installatie bij de eindgebruiker is inbegrepen. Het ontwerp, de productie en de montage van deze installatie wordt dan uitbesteed aan Demaco.    

Terug naar markten