It's all about Cryogenius.

Missie

Onze missie

Demaco is de vooraanstaande kennis gedreven cryogeen infrastructuur partner voor de industriële gas bedrijven, wetenschappelijke instituten en EP&C contractors wereldwijd. Ons team van cryogene specialisten, Cryogeniuses,, doet er alles voor om haar partners in hun dagelijks streven naar goed transport en conditionering van alle vloeibare gassen te ondersteunen. Door te adviseren, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen en installeren van klant specifieke vacuüm geïsoleerde oplossingen in de beste kwaliteit, leveren wij continu de hoogste standaard infrastructuur in deze industrie. It’s all about Cryogenius.

Activiteiten

Afbeelding Activiteiten

Onze activiteiten

Het werkveld van Demaco is cryogenie. Cryogene techniek. Een zeer gespecialiseerd kennisgebied zorgvuldig opgebouwd in de afgelopen jaren. Het is de techniek die zich bezighoudt met extreem lage temperaturen (-160 graden celsius en lager) waarbij vloeibare industriële gassen als koelmiddel worden gebruikt. En dat gaat hand in hand met hoogvacuüm. Want cryogene techniek vraagt nou eenmaal om extreme isolatie en hoogvacuümtechniek maakt dat mogelijk.

Demaco past deze technieken toe bij producenten van industriële gassen en voor eindgebruikers van vloeibaar gas, zoals in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische bedrijven, automotive, aerospace (zoals ESA: ontwikkeling en uitvoering van het Europese ruimtevaartprogramma en van satellieten) en medical (denk aan oncologie, laserbehandeling en bloedbanken). Ook researchinstituten(bijvoorbeeld CERN: fundamenteel onderzoek naar elementaire deeltjes) en universiteiten werken nauw samen met Demaco. In veel gevallen gaat het om het transport en de conditionering van vloeibaar stikstof (LN2); ook vloeibaar helium (LHe) en vloeibaar aardgas (LNG) zijn media. Demaco adviseert, engineert, produceert, test, installeert, documenteert, certificeert en onderhoudt cryogenic infrastructures. It’s all about Cryogenius.

Historie

Afbeelding Historie

Onze historie

Net als vele andere technische bedrijven in de wereld zie je het ook bij Demaco gedurende de decennia naar een zeker specialisme evolueren. Alsof men – gewoon om te sarren – eerst nog wat andere ervaring wilde opdoen, terwijl de uitverkoren expertise al lang en breed in de lucht hing. Demaco Holland is in 1960 opgericht door Theo Dekker en richtte zich in eerste instantie op de bouw van landbouwwerktuigen. Vanuit deze activiteit ontwikkelde de onderneming zich tot machinebouwer, waarbij ook in de jaren tachtig van de vorige eeuw al continu werd gezocht naar specialisaties.

Midden jaren tachtig vond Demaco die. Voor het eerst kwam het bedrijf in aanraking met het vakgebied van cryogenie. Een vakgebied dat bleef plakken, dat intrigeerde. Een vakgebied dat in de jaren daarna zelfs opklom tot één van de twee pijlers van het bedrijf, naast de specialistische machinebouw. In 1996 werd besloten gefaseerd afscheid te nemen van deze laatste activiteit en zich volledig te richten op cryogenie. Dapper. Maar wijs. Want Demaco is inmiddels een gerenommeerde onderneming op het gebied van cryogenie en vacuümtechniek. Nationaal en internationaal een vooraanstaand gezicht. Met aansprekende projecten op de referentielijst. En met een uitgesproken mening over hoe je tot de beste cryogene infrastructuren kunt komen.

Afdelingen

Afbeelding Afdelingen

Onze afdelingen

Als je elke afdeling een eigen ruimte zou geven, hebben we een ruimte nodig voor consultancy, engineering, productie, testing, installatie, onderhoud, documentatie en certificering. Gelukkig is dit niet het geval. We hebben namelijk de onheimelijke eigenschap flink wat te overleggen met elkaar. Hoe we de projecten op dat altijd-en-eeuwig hoge niveau kunnen houden. En dan zitten de ‘muren’ van zogenaamde afdelingen wel eens in de weg. Tuurlijk zitten we niet met z’n allen aan tafel bij engineering of in de fabriekshal. En hebben we ‘sales’ ook een eigen plekje gegeven. Maar ‘afdelingen’ en ‘diensttakken’ met bijbehorende ‘overlegorganen’, daar doen we niet aan bij Demaco. Tenzij het cryogene infrastructuren beter maakt. Dan hebben we het zo ingevoerd. Al eerder hadden we het over het hele spectrum van cryogene techniek. Dat als je dát in de kladden hebt, je in aanmerking komt voor de titel ‘Cryogenius’. Als team dus. Als geheel. Als bedrijf. En met alle respect, maar tussenrapportjes als halffabrikaten horen daar niet bij. Maar nogmaals: Tenzij het cryogene infrastructuren beter maakt. Dan hebben we het zo ingevoerd.

Kwaliteit en veiligheid

Afbeelding Kwaliteit en veiligheid

Onze kwaliteit en veiligheid

Zonder de nodige certificaten mag je jezelf natuurlijk geen ‘Cryogenius’ noemen. Bij het hoofdstuk diensten, op deze site, kun je lezen dat het met die certificaten wel goed zit. Maar met certificaten alléén ben je er nog niet. Als het gaat om die hoge standaard aan kwaliteit en veiligheid heb je meer bewijslast nodig. En die vind je terug in de praktijk. Bij ons op de werkvloer. Of op de werkvloer bij onze opdrachtgevers. Laten we het als volgt omschrijven: It’s all about Cryogenius. Als je weet wat er voor nodig is om in de mondiale cryogene top mee te draaien, dan weet je dat goed niet goed genoeg is en dat veilig niet veilig genoeg is. Een cryogeen stapje harder. Met de juiste certificering, de juiste kennis, de juiste drang om die kennis steeds te vernieuwen. Weten waar je mee bezig bent en wat dat voor de veiligheid van mens en milieu kan betekenen.